ABOUT

Frilansfotograf med bas i Stockholm


Min drivkraft är att skapa och presentera bilder som berör samt berättar ett budskap.


Porträttet ska förmedla den avbildades personlighet.


En händelse ska återges rent dokumentärt eller förskönat.


Miljön ska visas från sin bästa eller sämsta sida och föremålet ska avbildas i sin exakthet eller utstrålning.


Freelance Photographer based in Stockholm


My motivation is to create and present images that affect and tell a message.


The portrait should convey the personality of the person.


An event should be purely documentary or embellished.


The environment should be displayed from its best or worst side and the object should be depicted in its accuracy or radiance.


Follow me on Facebook and Instagram