PRISER & VILLKOR

PRISER FOTOUPPDRAG - Kommersiellt och redaktionellt

• Vardagar kl. 07:00-17:00 - 1250 kr/tim. Övrig tid 1850 kr/tim. Moms tillkommer.

I priset ingår:

- Restid inom Stockholms län

- Fotografering i studio i Stockholm eller på plats inom Stockholms län

- Digital bildbehandling med överenskommet filformat (TIFF/JPEG) och färgprofil (Adobe RGB/sRGB)

- Bildpresentation

- Leverans av digitala bilder enl. överenskommet sätt

- Fria bildanvändningsrättigheter (läs mer nedan)

 

PRISER FOTOUPPDRAG - Privat

• Vardagar kl. 07:00-17:00 - 650 kr/tim. Övrig tid 950 kr/tim. Moms ingår.

I priset ingår:

- Restid inom Stockholms län

- Fotografering i studio i Stockholm eller på plats inom Stockholms län

- Digital bildbehandling med överenskommet filformat (TIFF/JPEG) och färgprofil (Adobe RGB/sRGB)

- Bildpresentation

- Leverans av digitala bilder enl. överenskommet sätt

- Fria bildanvändningsrättigheter (läs mer nedan)

 

Tillkommande kostnader för ev bildförstoringar, inramningar, uppdrag på annan ort/land och övriga tjänster.

 

ANVÄNDARRÄTTIGHETER - Bild

För en kund kan branschens vedertagna prisregler för användarrättighet vara mycket komplexa att förstå där priset bestäms av bildstorlek, hur många gånger bilden ska användas, i vilket sammanhang och under vilken tidsperiod.

 

Det är också vanligt att bilden inte får manipuleras och beskäras utan tillstånd. Mina användarrättighet för bild från fotouppdrag är mycket enklare. Kunden får helt fria användarrättighet i offererat pris, dvs bild får:

• Användas obegränsat antal gånger

• Användas under obegränsad tid

• Användas i alla medier (se undantag nedan under VILLKOR)

• Manipuleras och beskäras

• Kopieras och dupliceras

 

Mina arkivbilder och fine art-bilder säljs med pris och användarrättigheter som bestäms av respektive bildbyrå.

 

För övriga användarrättighet, se mina villkor nedan.

 

VILLKOR

Alla original av arkivbild och bild från fotouppdrag är Fotografens egendom (upphovsrätt) och skyddas av svensk och utländsk upphovsrättslag.

Alla bilder från fotouppdrag kan användas på Fotografens hemsida, i hans portfolio och i hans fotoböcker för marknadsföring om inget annat avtalats.

 

Kund kan endast köpa rätten att använda kopior av Fotografens orginalbilder.

 

Bild från fotouppdrag får inte vidareförsäljas av Kund eller Fotograf till annan part. Bild från fotouppdrag får ges bort gratis (gåva) av Kund till annan part.

 

Bild för kommersiell och redaktionell publicering skall Fotografens namn alltid anges (s.k. byline).

 

Betalningstid för av Kund godkänt fotouppdrag är normalt 20 dagar. För kommuner, myndigheter och verk är betalningstiden 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras lagstadgad dröjsmålsränta (f.n. 9%) enl. räntelagen (1975:635) och påminnelseavgift (1981:1057) (f.n. 50 kr) för privata kunder eller förseningsavgift (f.n. 450 kr) för kommersiella kunder.

 

Bild får inte användas i sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande, obscena, anstötande, kränkande eller på annat sätt som strider mot gällande svenska och utländska lagar. Bild får heller inte användas av politiska partier och rörelser, religiösa samfund eller andra intressegrupper utan Fotografens tillstånd. Vid användning av bild som strider mot dessa villkor utgår till Fotografen ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall utgöra 2 aktuella prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr.o.m. 1970. Till detta tillkommer ett skadestånd utgörande det belopp som motsvarar omfattningen av missbrukad användning.

 

Vid uppkomna extrema situationer (svår sjukdom, force majeure etc) kan beställt fotouppdrag ställas in från ena eller båda parter med kort varsel samt ersättning utgår ej.

 

Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall avgöras av Nacka tingsrätt som första och enda instans och med tillämpning av svensk lag om inte parterna är ense om annan instans.

© 1975 - 2018 ® Fotograf Michael Pettersson. Alla rättigheter reserverade.